09.02.2017
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (10.02.2017.)

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 10.februārī pulksten 13.00, Beverīnas ielā 3, Valkā

 

Darba kārtība:

1. Par Valkas novada pašvaldības iestāšanos Biedrībā Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijā.

Ziņo – Māra Zeltiņa, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

 

2. Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

 

3. Par Valkas novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam uzraudzības pārskata par īstenošanas rezultātiem apstiprināšanu.

Ziņo – Kristīne Salniņa, Teritorijas plānotāja

 

4. Par Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

Ziņo – Viktors Kaņepe, speciālists – finanšu analītiķis

 

5. Par braukšanas izdevumu kompensāciju.

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

6. Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 2.pielikumā.

Ziņo – Līga Metuzāle, Personāla nodaļas vadītāja

 

7. Par neatgūstamo debitoru parādu izslēgšanu no 2016.gada bilances.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

8. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.