13.05.2017
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (15.05.2017.)

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 15.maijā plkst. 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā

 

Darba kārtība:

1. Par grozījumu Valkas novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumā „Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 27.pielikumā.

Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

2. Par ēdināšanas pakalpojumu cenu apstiprināšanu SPII “Pumpuriņš”.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

3. Par Valkas novada attīstības programmas 2015. – 2021.gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu.

Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja

4. Par nekustamā īpašuma dāvinājumu Valkas novada pašvaldībai.

Ziņo – Māris Ozols, Investīciju piesaistes speciālists

5. Par uzraksta “VALKA” izvietošanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

6. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.