12.10.2016
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (13.10.2016.)


Finanšu  komiteja sasaukta 2016.gada 13.oktobrī pulksten 13.00, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Darba kārtība :
1. Par nolikuma Nr.___ “Tūrisma un informācijas biroja nolikums” apstiprināšanu.
Ziņo – Dainis Čapiņš, TIB vadītājs

 

2. Par saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Valkas novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece

 

3. Par atļauju veikt noliktavas telpas būvi un klientu tualešu palielināšanu Valkā, Rūjienas ielā 31.
Ziņo – Māris Pandalons, Būvvaldes vadītājs

 

4. Par galvojumu studiju kredītam AS „SEB Banka”.
Ziņo – Līga Čukure, novada domes juriste

 

5. Par Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.
Ziņo – Viktors Kaņepe,

6. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.