13.02.2012
Iedzīvotāju ievērībai!

Valkas novada dome piedāvā nomas tiesības uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi uz zemes gabaliem Valkas novada teritorijā. Sīkāka informācija par aktuālajiem nomā nododamajiem zemes gabaliem pieejama Valkas novada mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Pašvaldība” – „Iznomā zemi” vai arī interesējoties attiecīgajā pagasta pārvaldē.   Tālruņi uzziņām  64707490 vai 64707479.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.