17.04.2012
Iestāžu un nodaļu vadītāji tiekas kopīgā gada sanāksmē

Otrdien, 17.aprīlī uz ikgadējo kopīgo sanāksmi iestāžu un nodaļu vadītājus, pagasta pārvaldniekus un citus struktūrvienību darbiniekus bija aicinājis Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs. Šīs kopīgās sanāksmes reizi gadā jau ir kļuvušas kā labi iedibināta tradīcija, kad darbinieki tiek informēti par pagājušajā gadā paveiktajiem lielākajiem un nozīmīgākajiem darbiem un rezultātiem, šī gada plāniem, iecerēm un uzdevumiem, par budžeta ieņēmumiem un izpildi, par projektiem un attīstības plāna izpildi, par iekšējās kontroles būtību novada domes struktūrvienībās un iestādēs, par lielākajiem kultūras un sporta pasākumiem, par darba aizsardzību un personāllietām, kā arī izrunātas aktuālākās problēmas, ar ko nākas saskarties ikdienas darbā.

Papildus informācija Valkas novada domes priekšsēdētājs Kārlis Albergs, 64722234

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.