17.03.2022
Informācija iedzīvotājiem, kas uzņem bēgļus Valkas novadā

Valkas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, kas pie sevis ir uzņēmuši ukraiņu bēgļus, informēt par to pašvaldību, sazinoties ar atbildīgo koordinatori par bēgļiem Valkas novadā - Rominu Meļņiku, zvanot uz tālr.nr. 28459842 vai rakstot e-pastu uz romina.melnika@valka.lv .

 

Tāpat aicinām vērsties pie Rominas Meļņikas arī citos jautājumos, kas saistīti ar uzņemtajiem Ukrainas bēgļiem, piemēram, par iespējām iegūt vispārējo izglītību vai nodarbinātību.

 

Ja nepieciešama informācija/palīdzība par sociālo pabalstu noformēšanu Ukrainas bēgļiem, varat saziniāties ar Valkas novada Sociālo dienestu.

Kontakti:  Natālija Dubrovska, tālr. 29452453, e-pasts: natalija.dubrovska@valka.lv


Saskaņā ar jauno pieņemto Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu: Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tādas pašas tiesības uz sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, kādas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktas Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem.

Pašvaldības sociālais dienests līdz 2022. gada 31. augustam neveic Ukrainas civiliedzīvotāju materiālo resursu izvērtēšanu pirms lēmuma pieņemšanas par sociālās palīdzības pabalsta un sociālā pakalpojuma piešķiršanu.

 

Ja bēgļiem nepieciešami medicīniskie pakalpojumi aicinām vērsties pie ģimenes ārstes dr. Ritmas Kļaviņas, tālr. 64722535, vai pie jebkura cita ģimenes ārsta.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ivo Leitis,

Valkas novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciālists

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.