09.02.2012
Informācija par dabā neesošām palīgēkām

Ar 2012.gadu pašvaldības drīkst aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli arī palīgēkas (šķūņi, pagrabi, pirtis u.c.), kas reģistrētas Valsts zemes dienesta uzturētajā Kadastra reģistrā. 

Valkas novada dome ir nolēmusi to atlikt, tādējādi dodot iespēju nodokļu maksātājiem apzināt un sakārtot savus īpašumus, lai nodokli nevajadzētu maksāt par ēkām, kas savulaik reģistrētas, taču dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv.

Līdz ar to, būvju īpašniekiem ir dots laiks informēt Valsts zemes dienestu  par izmaiņām īpašuma sastāvā un aktualizēt datus, atbilstoši faktiskajai situācijai dabā, lai turpmākajos gados netiktu aprēķināts nodoklis par dabā neesošajām būvēm.

Lai dzīvojamās mājas palīgēku dzēstu no Kadastra reģistra, ir jāveic šādas darbības:
1. īpašniekam jāsaņem būvvaldes atzinums, ka reģistrētā būve dabā nepastāv;
2. šis atzinums līdz 2012.gada 1.oktobrim jāiesniedz Valsts zemes dienestā, kura darbinieki neesošo palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas.

Ja informācija tiks iesniegta vēlāk par 1.oktobri vai arī nebūs iesniegts būvvaldes atzinums, datu dzēšana tiks veikta par maksu.

Ja rodas jautājumi par neesošu palīgēku dzēšanu, var zvanīt uz Valsts zemes dienesta informatīvo tālruni 67 038 677.

Informāciju par īpašuma sastāvā reģistrētajām būvēm var aplūkot bezmaksas portālos http://www.latvija.lv, http://www.kadastrs.lv un www.epakalpojumi.lv, kā arī klātienē Valkas novada domē un Valsts zemes dienesta Klientu apkalpošanas centros.

Valkas novada domes
Nekustamā īpašuma nodokļa administratore Daira Zalužinska, tālr.64707479

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.