20.02.2017
PAZIŅOJUMS par pašvaldību vēlēšanas iecirkņiem Valkas novadā

2017.gada 3.jūnijā notiks pašvaldību vēlēšanas.

Valkas novadā ir izveidoti 7 vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

884

Pilsētas kultūras nams

Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701

885

Mākslas skola

Beverīnas iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701

894

Ērģemes pamatskola

Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711

898

Kārķu tautas nams

Kārķu kultūras nams, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

906

Lugažu muiža

Lugažu muiža, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701

908

Vijciema tautas nams

Dalderi, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV-4733

909

Zvārtavas pagasta pārvalde

Luturskola, Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735

 

Pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas instrukciju „Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu”, novada vēlēšanu komisijai līdz 2017.gada 24.aprīlim jāizveido 7 vēlēšanu iecirkņu komisijas.

 

Nosaku iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 2017.gada 1.marta līdz 7.aprīlim.

 

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija un iecirkņa komisijas locekļa pieteikuma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv, sadaļā Pašvaldību vēlēšanas 2017.

 

Pieteikumi jāiesniedz Valkas novada vēlēšanu komisijai.

Iesniegšanas vieta Valkā, Beverīnas ielā 3, Klientu apkalpošanas speciālistei novada domes darba laikā: pirmdienās no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.