14.04.2022
Paziņojums par zemes vienības Valkā, Blaumaņa ielā 4B, pieejamību nomai mazdārziņu vajadzībām

Valkas novada pašvaldība informē, ka nomai bez apbūves tiesībām ir pieejama zemes vienība Valkā, Blaumaņa ielā 4B, kadastra apzīmējums 9401 005 0014, platība 9 009 m2. Zemes vienības izvietojuma shēma:

 

 

Nomai ir pieejamas daļas no zemes vienības, Valkas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālistam saskaņojot un ierādot tās dabā.

 

Zemes nomas maksa par katras zemes vienības daļas nomu ir aprēķināma saskaņā ar Valkas novada domes 2019. gada 27. decembra saistošo noteikumu Nr.38 “Par pašvaldības zemes nomu Valkas novadā” 2.1. punktu – 1,5 % no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāka kā 10 euro gadā.

 

Ja vēlaties pieteikties zemes vienības daļu nomai, lūdzam aizpildīt attiecīgu iesniegumu, kas ir pieejams elektroniski (fiziskām personām: ŠEIT, juridiskām personām: ŠEIT. Aizpildīto iesniegumu ir iespējams iesniegt klātienē, Valkā, Beverīnas ielā 3, vai elektroniski, sūtot ar drošo elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz e-pastu: novads@valka.lv .

 

Tāpat, iesniegumu ir iespējams aizpildīt klātienē, Valkā, Beverīnas ielā 3.

 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzam vērsties pie Valkas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālista Jāņa Vindēla (Valka, Beverīnas iela 3, 15.kab.), tel. 64707499, 25749130, e-pasts: janis.vindels@valka.lv .

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.