04.01.2017
Izsludina rakstisku izsoli uz nedzīvojamu iekštelpu – tirdzniecības zāles, kabineta un tualetes nomu Valkā, Rīgas ielā 22

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz nedzīvojamu iekštelpu – tirdzniecības zāle, kabinets un tualete, Valkā, Rīgas ielā 22, (pirmajā stāvā, telpas numurs Nr.001.,92.3m2 platībā), kadastra numurs 9401 001 0503 001, nomu. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.

 

Nosacītā nomas maksa mēnesī: par 1m2 EUR 1.70 bez PVN.

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 10 gadiem.

 

Izsoles pretendentam jāatbilst šādiem nosacījumiem:

  1. Saskaņā ar Valkas novada Attīstības programmu 2015.-2021.gadam pretendentam ir jādarbojas kādā no papildus attīstāmajām nozarēm Valkas novadā:
  • ekoloģiskās produkcijas tirdzniecība;
  • amatniecība;
  • tūrisms;
  • vai jānodrošina sadzīves pakalpojumi (foto darbnīca / studija, pulksteņu remonts, atslēgu izgatavošana u.tml.)
  1. Saskaņā ar Valkas novada Attīstības programmu 2015.-2021.gadam, lai attīstītu vienotu Valkas-Valgas uzņēmējdarbības vidi, pretendentam veiksmīgākai idejas īstenošanai no nomas līguma noslēgšanas brīža ir jāuzsāk sadarbība ar biznesa inkubatoru.
  2. Uzņēmuma īpašniekiem jābūt deklarētiem Valkas novadā.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads[uz]valka[punkts]lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 17.janvārim plkst.12:00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 17.janvārī plkst.14:00, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekli Ivo Meļķi, tālr.64781272; mob.tālr.: +37126465346.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.