31.01.2018
Izsludina rakstisku izsoli uz lauksaimniecībā izmantojamo zemes nomu

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zemes gabalu nomu:

 

Zemes gabala kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība

kadastrālā vērtība uz 01.01.2018.

EUR

Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā)

EUR/ha

9492 005 0064

Pārzemītes

3.9

2064.14

40.00

9466 009 0071

Jāņkalni

7.3

3985.66

40.00

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 5 gadiem.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads[uz]valka[punkts]lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 16.februāra plkst.9:00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 16.februārī plkst.10:00, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāju, Kārķu pagastā P.Pētersons, tel.26280656 vai Vijciema pagastā F.Bošs tel.25600208.

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.