02.03.2020
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamu telpu nomu “Starteri” 2, Ērģemes pagasts, Valkas novads

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz telpu nomas tiesībām, kas atrodas “Starteri” 2, Ērģemes pagasts, Valkas novads.

 

Nomas objekts ar kopējo platību 57.4 m2, sastāv no sekojošām telpām: bibliotēka telpas ar platību 39.9m2, saimniecības telpas ar platību 7.5m2 un WC 1.4m2. Kā arī malkas novietnes, kuras izvietojums tiks ierādīts.

 

Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, malkas apkure, sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.

 

Nosacītā nomas maksa mēnesī: 0.53EUR par 1m2 bez PVN. 

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 10 gadiem.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 19.marta plkst.16:00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2020.gada 20.martā, plkst.10:00, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāju Pēteri Pētersonu mob.tālr.: +37126280656.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.