04.02.2014
Izsolē pārdod valsts nekustamo īpašumu „Silkalni”, Vijciema pagastā

Izsolē pārdod valsts nekustamo īpašumu „Silkalni”, Vijciema pagastā

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts nekustamo īpašumu „Silkalni”, Vijciema pagastā, Valkas novadā, kadastra Nr.9492 005 0193. Izsoles sākumcena: 241,89 euro (Ls 170), nodrošinājums 24,19 euro (Ls 17), reģistrācijas maksa 14,23 euro (Ls 10). Izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2014.gada 25.aprīlī plkst.15.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūras mājas lapā www.pa.gov.lv. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 2014.gada 1.aprīlim plkst.16.00 Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskates laiku pa tālr.67021348.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.