29.01.2018
Izsludina rakstisku izsoli uz biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 22 nomu

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 22, (trešajā stāvā, telpas numurs Nr.2.,14.7m2 platībā), kadastra numurs 9401 001 0503 015-2, nomu. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.

 

Nosacītā nomas maksa mēnesī: par 1m2 ir EUR 1.40 bez PVN.

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 10 gadiem.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads[uz]valka[punkts]lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 14.februāra plkst.9:00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 14.februārī plkst.11:00, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekli Ivo Meļķi, tālr.64781272; mob.tālr.: +37126465346.

 

 


 

Biroja telpu (trešais stāvs, telpa Nr.2) nomas tiesību izsoles Rīgas iela 22, Valkā, rezultāti:

Izsoles rezultātā tiesības noslēgt nomas līgumu par biroja telpu Valkā, Rīgas ielā 22, (trešais stāvs, Telpa Nr.2 ) , nomu ieguva SIA "Molssoft Latvija", reģistrācijas numurs 40003797566.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.