01.11.2016
Par nomas tiesību izsoli Valkā, Ausekļa iela 30, auto stāvlaukuma ierīkošanas vajadzībām

 

 Valkas novada dome izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli uz daļu no zemes gabala Valkā, Ausekļa iela 30, kadastra apzīmējums 9401 008 0431, ar nosaukumu “Stāvlaukums Ausekļa iela 46”, platība 0.0280ha.

 

Izsoles mērķis - iznomāt minēto zemes gabala daļu “Stāvlaukums Ausekļa 46“, ar tiesībāmizbūvēt auto stāvlaukumu (max 8 automašīnām), nosakot nomas līguma termiņu uz 30 gadiem.

 

Nomas līgumā iekļauts nosacījums, ka nomnieks veiks plānotos autostāvvietas izbūves darbus viena gada laikā un tādā platībā, lai atbilstu būvniecības noteikumiem, kas paredz auto stāvvietu ierīkošanu pie daudzdzīvokļu mājas.

 

Nosacītā nomas maksa gadā: EUR 12.51 (divpadsmit euro un 51 cents )bez PVN.

Dalības maksa par piedalīšanos izsolē: EUR 10.00 (desmit euro un 00cents).

 

 

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads[uz]valka[punkts]lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 11.novembra plkst.11:00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 11.novembrī plkst.11:00, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties pa telefonu: 647 07499.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.