08.10.2021
Pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli autobusu NEOPLAN N312K

Valkas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli autobusu NEOPLAN N312K (valsts reģ.Nr. KF4974, reģistrācijas gads - 2004., tehniskā apskate līdz 01.03.2021.), nosacītā cena 7438,02 EUR bez PVN. Pasažieru autobuss pieder Valkas novada pašvaldībai, reģ. apliecības Nr.AF1886526.

 

Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, Valkā, darbdienās darba laikā, un mājaslapā www.valka.lv, sadaļā „Pašvaldība/Sludinājumi/Izsoles”. Izsolāmo objektu var apskatīt, iepriekš  līdz 2021 gada 22.oktobrim pl.12:00 sazinoties pa tālr. 29459171.

 

Dalībai izsolē jāreģistrējas līdz 2021.gada 28.oktobrim plkst.17:00 Valkas novada pašvaldībā, Semināra ielā 9, Valkā, 2.stāvā un jāiesniedz:

  1. pilnvara, ja personu pārstāv pilnvarnieks, vai juridisko personu pārstāv Komercreģistrā nereģistrēts pārstāvis:
  2. kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.

 

Nodrošinājuma nauda 743,00  EUR jāsamaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms izsoles.

 

Izsole notiks 2021.gada 29.oktobrī, plkst.10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3. Izsoles solis – 50.00 EUR. Samaksa par nosolīto autobusu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu un pierēķinot PVN likmi, jāveic līdz 2021.gada 5.novembrim plkst.15:00.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.