03.03.2022
Paziņojumi par nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem “Kalnmelderu zeme”, Valkā, Valkas novadā

2022.gada 11.februārī plkst. 10:00 Valkas novada pašvaldība rīkoja rakstisku izsoli par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kalnmelderu zeme”, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 007 0138 atsavināšanu.

 

Īpašuma tiesības uz Valkas novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par summu 23 263,00 EUR ieguva juridiska persona SIA “LG Enerģija”, reģistrācijas Nr.444103072056.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.