03.03.2022
Paziņojumi par nekustamo īpašumu izsoles rezultātiem Raiņa iela 99, Valkā, Valkas novadā

2022.gada 21.janvārī plkst. 10:00 Valkas novada pašvaldība rīkoja rakstisku izsoli par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 99, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 004 0238 atsavināšanu.

 

Īpašuma tiesības uz Valkas novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par summu 127 800,00 EUR ieguva juridiska persona SIA “EVECON”, reģistrācijas Nr.40203343327.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.