04.02.2022
Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem Raiņa iela 96, Valka, Valkas novads

2022.gada 14.janvārī plkst. 10:00 Valkas novada pašvaldība rīkoja rakstisku izsoli par Valkas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa iela 96, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 004 0321 atsavināšanu.

 

Īpašuma tiesības uz Valkas novada pašvaldības nekustamo īpašumu, par summu 71 190,00 EUR ieguva juridiska persona SIA “INFINITUM ECO ENERGY”, reģistrācijas Nr.40203320752.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.