02.04.2019
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem Biroja telpas, Rīgas iela 24, Valka, Valkas novads

Valkas novada dome informē, ka šī gada 20.martā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 24, 2.stāvā, telpu grupa Nr.9401 001 0532 001 010.

 

Izsolē piedalījās viens pretendents.

 

Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 20.03.2019. lēmumu (protokols Nr.3.,2.§) ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – biroja telpas, Valkā, Rīgas ielā 24, (otrajā stāvā, telpu grupas Nr. 9401 001 0532 001 010, kas sastāv no kabineta Nr.1, platība 7.3m2  un kabineta Nr.2, platība 11.5m2) ar nomas maksu mēnesī par 1 m2 EUR 1.60, bez PVN, nosakot nomas līguma termiņu – 10 gadi.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents Ļubova Mjursepa.

 

Objekts tiek iznomāts šūšanas pakalpojumu sniegšanai.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.