23.04.2019
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem Biroja telpas, Rīgas iela 24, Valka, Valkas novads

Valkas novada dome informē, ka šī gada 17.aprīlī ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 24, 3.stāvā, telpa Nr.007.

 

Izsolē piedalījās viens pretendents.

 

Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 17.04.2019. lēmumu (protokols Nr.4.,1.§) ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – biroja telpa, Valkā, Rīgas ielā 24, (trešajā stāvā, telpa Nr. 007, platība 14.0m2) ar nomas maksu mēnesī par 1 m2 EUR 1.40, bez PVN, nosakot nomas līguma termiņu – 10 gadi.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents Nātra Māris – ģimenes ārsta prakse.

 

Objekts tiek iznomāts prakses arhīva glabāšanai.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.