02.01.2020
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem “Ērģemes veikals”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads

Valkas novada dome informē, ka šī gada 13.decembrī ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam –telpas “Ērģemes veikals”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads.

 

Izsolē piedalījās viens pretendents.

 

Ar Valkas novada domes 27.12.2019. lēmumu (protokols Nr.17.,17.§) ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts pašvaldībai piederošā ēkā “Ērģemes veikals”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, kadastra numurs 9452 008 0257 001:

1.    1.stāvā, noliktavas telpas Nr.3 (34.3m²), Nr.4 (2.0m²), Nr.5 (2.5m²) un Nr.6 (1.9m²), daļa no telpu grupas Nr.9452 008 0257 001 001;

2.    2.stāvā, dzīvojamo telpu grupa 9452 008 0257 001 004, ar kopējo platību 40.8m2, ar palīgtelpām pagrabstāvā;

3.    2.stāvā, dzīvojamo telpu grupa 9452 008 0257 001 005, ar kopējo platību 54.8m2, ar palīgtelpām pagrabstāvā.

 

Nomas maksa mēnesī  - 37.00EUR, bez PVN.

Nomas līguma termiņš – 10 gadi.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents Vivita Posse.

Objekts tiek iznomāts ražotnes izveidei.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.