02.04.2019
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem Pagraba telpas, Rīgas iela 24, Valka, Valkas novads

Valkas novada dome informē, ka šī gada 20.martā ir notikusi mutiskā izsole nomas objektam – pagraba telpas Valkā, Rīgas ielā 24.

 

Izsolē piedalījās viens pretendents.

 

Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 20.03.2019. lēmumu (protokols Nr.3.,3.§) ir apstiprināti mutiskas izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – pagraba telpu grupa Nr.9401 001 0532 001 902, katlu telpas Nr.1, platība 50.1m2 un palīgtelpas Nr.2, platība3.5m2, ar nomas maksu mēnesī par 1 m2 – EUR 0.42, bez PVN, nosakot nomas līguma termiņu – 10 gadi.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par minēto nomas objektu ir ieguvis SIA “Valkas Gaisma”, reģistrācijas numurs 44103104402.

 

Objekts tiek iznomāts noliktavas vajadzībām.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.