06.05.2022
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem zemes vienībām un to daļām Valkā, Valkas pagastā, Kārķu pagastā un Ērģemes pagastā

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 24. martā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim.

 

Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās nomas maksas, kā arī nomas mērķi attēloti tabulā zemāk.

 

Nomas objekts, atrašanās vieta kadastra apzīmējums

Izsoles statuss

Pretendentu skaits

Nosolītā nomas maksa

Uzvarētājs

“Celtnieks 167A”, Valka, 9401 008 0042

Ir notikusi

2

80.00

Viktorija Fanta

Tīruma iela 2, “Nomas objekts Nr.9”, Valka, 9401 004 0320

Ir notikusi

2

151.58

ZS “Tilgaļi”

“Alieši 115”, Valkas pagasts, 9488 005 0435

Ir notikusi

1

50.00

Alīna Misiņa

“Ceļmalnieki 2”, Ērģemes pagasts, 9452 009 0167

Ir notikusi

1

505.00

Vilnis Vehi

“Čalas”, Ērģemes pagasts, 9452 003 0093

Ir notikusi

1

120.00

ZS “Kārkliņi”

“Kokles”, Kārķu pagasts, 9466 005 0102

Ir notikusi

1

65.00

ZS “Mežavoti”

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.