03.03.2022
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem zemes vienībām un to daļām Valkā, Valkas pagastā un Ērģemes pagastā

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 25. novembrī bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim.

 

Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās nomas maksas, kā arī nomas mērķi attēloti tabulā zemāk.

Nomas objekts, atrašanās vieta kadastra apzīmējums

Izsoles statuss

Pretendentu skaits

Nosolītā nomas maksa

Uzvarētājs

Nomas mērķis

“Celtnieks 128”, Valka, 9401 008 0615

Nav notikusi

-

-

-

-

“Celtnieks 129”, Valka, 9401 008 0616

Nav notikusi

-

-

-

-

“Celtnieks 229”, Valka, 9401 008 0022

Ir notikusi

1

45.00

Inese Ivāne

Mazdārziņa ierīkošana

“Tīrlauki”, Ērģemes pagasts, 9452 009 0099

Ir notikusi

3

320.01

IK “ATVASES L”

Lauksaimnieciskā darbība, graudkopība

“Silmūrnieki”, Valka, 9401 005 0525

Ir notikusi

1

50.00

Mihails Deņisovs

Vasarnīcas teritorijas uzturēšana

“Veclugaži”, Valkas pagasts, 9488 010 0201

Ir notikusi

1

40.00

Deniss Čuličoks

Zemes gabala sakopšana, apsaimniekošana

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.