03.03.2022
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem zemes vienības daļai Valkā

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2021. gada 17. decembrī ir notikusi nomas tiesību izsole zemes vienības Valkā, Burtnieku ielā 9, kadastra apzīmējums 9401 005 0526, daļu, platība 0.1414 ha. Paredzamais nomas līguma termiņš nomas objekta nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim.

 

Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās nomas maksas, kā arī nomas mērķi attēloti tabulā zemāk.

Nomas objekts, atrašanās vieta kadastra apzīmējums

Izsoles statuss

Pretendentu skaits

Nosolītā nomas maksa

Uzvarētājs

Nomas mērķis

“Burtnieku iela 9”, Valka, 9401 005 0526

Ir notikusi

1

45.00

Mihails Goļikovs

Mazdārziņa ierīkošana

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.