03.12.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz daļu no zemes vienības Burtnieku iela 9, Valka, Valkas novads

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, vasarnīcas teritorijas uzturēšanas vajadzībām:  

Zemes gabala kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā zemes platība

ha

Zemes gabala statuss

Cita nozīmīga informācija

9401 005 0526

Burtnieku iela 9

0.1414

Pašvaldībai piekritīgs zemes gabals

Uz zemes gabala atrodas Valkas novada pašvaldības valdījumā esošas ēkas.

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 2026. gada 31. decembrim.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi izsoles noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus elektroniski mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “Pašvaldība/Sludinājumi/Izsoles” vai sazinoties ar Kontaktpersonu – Valkas novada pašvaldības Teritorijas plānošanas daļas Teritorijas plānotāju Jāni Vindēlu, tel. 25749130, e-pasts: janis.vindels@valka.lv.

 

Piedāvājums un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu, ir jāiesniedz personiski (attiecīgo pieteikumu ievietojot pie pašvaldības ēkas esošajā pastkastē un sazinoties ar Kontaktpersonu par attiecīgā piedāvājuma ievietošanu) vai ar kurjera starpniecību (ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības) slēgtā aploksnē līdz 2021. gada 16. decembra plkst.16.00 Valkas novada pašvaldībā Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada pašvaldība, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2021. gada 17. decembrī plkst.11.00, attālināti, ZOOM vidē.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Kontaktpersonu.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.