01.09.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz daļu no zemes vienības “Lauri”, Zvārtavas pagasts, Valkas novads

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības daļas nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām:  

Zemes gabala kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā zemes platība

ha

Zemes gabala statuss

9496 006 0108

“Lauri”

6.72

Pašvaldībai piederošs īpašums

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 2026. gada 31. decembrim.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi izsoles noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “Pašvaldība/Sludinājumi/Izsoles”.

 

Piedāvājums un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 2021. gada 16. septembra plkst.16.00 Valkas novada pašvaldībā Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2021. gada 17. septembrī plkst.11.00, Beverīnas ielā 3, Valkā, 1.stāva apspriežu telpā.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Teritorijas plānošanas daļas Teritorijas plānotāju Jāni Vindēlu pa tel.25749130, vai rakstot uz e-pastu: janis.vindels@valka.lv.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.