02.11.2021
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz daļu no zemes vienības “Tīrlauki”, Ērģemes pagasts, Valkas novads

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām:  

Zemes gabala kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā zemes platība

ha

Zemes gabala statuss

9452 009 0099

„Tīrlauki”

4.92

Pašvaldības īpašums

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 2026. gada 31. decembrim.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi izsoles noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus elektroniski mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “Pašvaldība/Sludinājumi/Izsoles” vai sazinoties ar Kontaktpersonu – Valkas novada pašvaldības Teritorijas plānošanas daļas Teritorijas plānotāju Jāni Vindēlu, tel. 25749130, e-pasts: janis.vindels@valka.lv.

 

Piedāvājums un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu, ir jāiesniedz personiski (attiecīgo pieteikumu ievietojot pie pašvaldības ēkas esošajā pastkastē un sazinoties ar Kontaktpersonu par attiecīgā piedāvājuma ievietošanu) vai ar kurjera starpniecību (ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības) slēgtā aploksnē līdz 2021. gada 25. novembra plkst.16.00 Valkas novada pašvaldībā Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada pašvaldība, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2021. gada 26. novembrī plkst.10.45 – 11.00, attālināti, ZOOM vidē.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Kontaktpersonu.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.