08.03.2022
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamu telpu nomu Rīgas ielā 22, Valkā, Valkas novads

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku telpu nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamām iekštelpām – biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 22, trešais stāvs, telpas Nr.9 (12,6m2) un Nr.10 (25,5m2), kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0503 001.

 

Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.

 

Nosacītā nomas maksa mēnesī: par 1m2 EUR 0,67 bez PVN.

 

Reģistrācijas maksa 5.00, EUR.

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 10 gadiem.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus personīgi katru darba dienu Valkas novada pašvaldībā, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 17.03.2022. plkst.16.00 Valkas novada pašvaldībā Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada pašvaldība, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Piedāvājumu atvēršana 18.03.2022 plkst.10.30, Valkas novada pašvaldības apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekli Ivo Meļķi, tālr.64781272; mob.tel. +37126465346.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.