29.11.2019
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz telpu nomu “Ērģemes veikals”, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz telpu nomas tiesībām, kas atrodas “Ērģemes veikals”, Ērģeme, Valkas novads.

 

Nomas objekts sastāv no sekojošām telpām:

1)   noliktavas telpas ar kopējo platību 40.7m2 (daļa no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0257 001 001), kas sastāv no telpām Nr.3 (34.3m²), Nr.4 (2.0m²), Nr.5 (2.5m²) un Nr.6 (1.9m²);

2)   dzīvojamo telpu grupa 2.stāvā, 9452 008 0257 001 004, ar kopējo platību 40.8m2, ar palīgtelpām pagrabstāvā;

3)   dzīvojamo telpu grupa 2.stāvā, 9452 008 0257 001 005, ar kopējo platību 54.8m2, ar palīgtelpām pagrabstāvā.

 

Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, atsevišķas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.

 

Nosacītā nomas maksa mēnesī: par 35.00 bez PVN. 

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 10 gadiem.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019.gada 12.decembra plkst.16:00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2019.gada 13.decembrī plkst.9.15, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Ērģemes pagasta pārvaldes vadītāju Pēteri Pētersonu mob.tālr.: +37126280656.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.