06.05.2022
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz zemes gabaliem un zemes gabalu daļām Valkā un Valkas pagastā

Valkas novada pašvaldība izsludina rakstisku izsoli uz daļas no zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:  

Zemes gabala atrašanās vieta, kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā zemes platība,

ha

Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro

Zemes gabala iznomāšanas mērķis

Valka, 9401 008 0730

“Celtnieks 43”

0.06 (uz zemes gabala atrodas treileris)

45.00

Vasarnīcas teritorijas un uz tās esošas kustamās mantas uzturēšana un apsaimniekošana, bez apbūves tiesībām

Valkas pagasts, 9488 005 0295

“Alieši 168”

0.061

28.00

Vasarnīcas teritorijas uzturēšana un apsaimniekošana, bez apbūves tiesībām

Valkas pagasts, 9488 006 0463

“Saules Saktas”

1.02

62.84

Lauksaimniecībai raksturīgo darbību veikšana

Valkas pagasts, 9488 010 0054

“Dārziņi”

2.5678

166.03

Lauksaimniecībai raksturīgo darbību veikšana

 

Nomas objekti tiek iznomāti uz laiku līdz 2026. gada 31. decembrim.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi izsoles noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus elektroniski mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “Pašvaldība/Sludinājumi/Izsoles” vai sazinoties ar Kontaktpersonu – Valkas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Vindēlu, tel. 25749130, e-pasts: janis.vindels@valka.lv.

 

Piedāvājums un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu, ir jāiesniedz personiski (attiecīgo pieteikumu ievietojot pie pašvaldības ēkas esošajā pastkastē un sazinoties ar Kontaktpersonu par attiecīgā piedāvājuma ievietošanu) vai ar kurjera starpniecību (ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības) slēgtā aploksnē līdz 2022. gada 26. maija plkst.16.00 Valkas novada pašvaldībā Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada pašvaldība, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2022. gada 27. maijā, Beverīnas ielā 3, Valkā, 1. stāva apspriežu zālē, paredzot katram izsoles objektam šādus laikus:

Nosaukums

Izsoles laiks

Nosaukums

Izsoles laiks

“Celtnieks 43”

10.00 – 10.15

“Saules Saktas”

10.30 – 10.45

“Alieši 168”

10.15 – 10.30

“Dārziņi”

10.45 – 11.00

 

Nomas objektus var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Kontaktpersonu.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

LĪGUMA PROJEKTS – “Celtnieks 43”

LĪGUMA PROJEKTS – “Alieši 168”

LĪGUMA PROJEKTS – ”Saules Saktas”

LĪGUMA PROJEKTS – “Dārziņi”

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.