04.11.2022
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz zemes vienības daļu Valkas novadā

Valkas novada pašvaldība izsludina atklātu rakstisku izsoli uz zemes vienību nomu, bez apbūves tiesībām, šādiem nomas objektiem:  

Nomas objekta atrašanās vieta, kadastra apzīmējums

Nosaukums

Nomā nododamā zemes platība,

ha

Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā), euro

Zemes gabala iznomāšanas mērķis

Valka, 9401 008 0607;

9401 008 0606

Valka, “Celtnieks 120”;

“Celtnieks 119” – kopīgi veido vienu nomas objektu “Celtnieks 120”

0.12

56.00

Vasarnīcas teritorijas un uz tās ēku uzturēšana un apsaimniekošana, bez apbūves tiesībām

Valkas pagasts, 9488 003 0107

Valkas pagasts, “Jaunsproģi”

2.6

152.26

Lauksaimnieciskā rakstura darbība

 

Nomas objekti tiek iznomāti uz laiku līdz 2027. gada 31. decembrim.

 

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi izsoles noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles noteikumus elektroniski mājas lapā www.valka.lv, sadaļā “Pašvaldība/Sludinājumi/Izsoles” vai sazinoties ar Kontaktpersonu – Valkas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas Nekustamo īpašumu speciālistu Jāni Vindēlu, tel. 25749130, e-pasts: janis.vindels@valka.lv.

 

Piedāvājums un dokuments, kas apliecina reģistrācijas maksas apmaksu, ir jāiesniedz personiski (attiecīgo pieteikumu ievietojot pie pašvaldības ēkas esošajā pastkastē un sazinoties ar Kontaktpersonu par attiecīgā piedāvājuma ievietošanu) vai ar kurjera starpniecību (ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības) slēgtā aploksnē līdz 2022. gada 24. novembra plkst.16.00 Valkas novada pašvaldībā Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada pašvaldība, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2022. gada 25. novembrī, ZOOM vidē, paredzot izsoles objektam šādus laikus:

Nosaukums

Izsoles laiks

“Celtnieks 120”

10.00 – 10.15

“Jaunsproģi”

10.15 – 10.30

 

Nomas objektus var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Kontaktpersonu.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMA VEIDLAPA: WORD / PDF

LĪGUMA PROJEKTS – “Celtnieks 120”

LĪGUMA PROJEKTS – “Jaunsproģi”

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.