01.06.2020
Paziņojums par nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamu telpu nomu biroja telpas Nr.6, Rīgas iela 24, Valka, Valkas novads

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz biroja telpu nomas tiesībām, kas atrodas “Rīgas iela 24, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objekts ar kopējo platību 11.6 m2, sastāv no telpas ar platību 11.6m2.

 

Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.

 

Nosacītā nomas maksa mēnesī: 1.40EUR par 1m2 bez PVN. 

 

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 10 gadiem.

 

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads@valka.lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2020.gada 16.jūnija plkst.16:00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2020.gada 17.jūnijā, plkst.9:30, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

 

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar SIA “Namsaimnieks” valdes locekli Ivo Meļķi mob.tālr.: +37126465346.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.