05.09.2016
Dome pārdod par brīvu cenu transportlīdzekļus

 Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus:

 

  • Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, valsts reģ.Nr. DF 5740, ražošanas gads – 1998., nosacītā cena: EUR 224,00 ieskaitot PVN.
  • Vieglo automašīnu – Mazda 323, valsts reģ.Nr. ED 5247, ražošanas gads – 2000., nosacītā cena: EUR 396,80 ieskaitot PVN.
  • Vieglo automašīnu – Citroen Berlingo, valsts reģ.Nr. EJ 7705, ražošanas gads – 2001., nosacītā cena: EUR 480,00 ieskaitot PVN.
  • Traktoru T-40, valsts reģ.Nr. T2479LF, ražošanas gads – 1984., nosacītā cena: EUR 960,00 ieskaitot PVN.
  • Traktoru T-150K ar buldozera iekārtu, valsts reģ.Nr. T3047LB, ražošanas gads – 1987., nosacītā cena: EUR 2240,00 ieskaitot PVN.
  • Pasažieru autobusu 49 sēdvietas VOLVO B10B, valsts reģ.Nr. HE 5315, ražošanas gads – 1996., nosacītā cena: EUR 2880,00 ieskaitot PVN.
  • Vieglo automašīnu – Opel Vectra Caravan, valsts reģ.Nr. GD 2511, ražošanas gads – 1996., nosacītā cena: EUR 216,00 ieskaitot PVN.

 

Personas, kuras vēlas iegādāties transportlīdzekli/-ļus, iemaksā Valkas novada domes norēķinu kontā 10% no transportlīdzekļa nosacītās cenas kā nodrošinājumu un iesniedz pieteikumu kopā ar personu/pārstāvja tiesības apliecinošu dokumentu un maksājuma uzdevumu par nodrošinājuma naudas iemaksu Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā, darbdienās no 09.00 - 12.00 un no 13.00 – 16.00, līdz š.g.23.septembrim. Ja pieteikumi tiks saņemti no vairākām personām, starp tām tiks rīkota izsole. Nodrošinājums tiek atmaksāts, ja Valkas novada dome pārtrauc atsavināšanas procedūru vai, ja pieteikuma iesniedzējs ir piedalījies izsolē un pārsolījis sākumcenu, bet kustamo mantu nav nosolījis. Pieteikuma iesniedzējs vai izsoles uzvarētājs 10 dienu laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām vai izsoles dienas paraksta pirkuma līgumu ar Valkas novada domi. Atlikusī maksājuma summa, atskaitot nodrošinājuma naudu, ir jāsamaksā 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

 

Transportlīdzekļi apskatāmi, iepriekš piezvanot izpilddirektoram Aivaram Cekulam (t.26497944) vai izpilddirektora vietniekam Guntim Bašķim (t.29431717).

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.