07.12.2017
Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu transportlīdzekļus un agregātus

Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus un agregātus:

 

  • Vieglo pasažieru automašīnu ar kravas kasti – VW Transporter, valsts reģ.Nr. JF 2679, ražošanas gads – 2006., nosacītā cena: EUR 1000,00 bez PVN.

 

  • Kravas pašizgāzēju GAZ 3507, valsts reģ.Nr. CV 9746, ražošanas gads – 1989., nosacītā cena: EUR 300,00 bez PVN.

 

  • Minerālmēslu kaisāmo TI-1, ražošanas gads – 2002., nosacītā cena: EUR 100,00 bez PVN.

 

Personas, kuras vēlas iegādāties transportlīdzekli  vai agregātu, iemaksā Valkas novada domes norēķinu kontā 10% no transportlīdzekļa/agregāta nosacītās cenas kā nodrošinājumu un, uzrādot personu/pārstāvja tiesības apliecinošu dokumentu, iesniedz pieteikumu un maksājuma uzdevumu par nodrošinājuma naudas iemaksu, Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā, darbdienās no 09.00 - 12.00 un no 13.00 – 16.00, līdz 2018.gada 10.janvārim. Ja pieteikumi tiks saņemti no vairākām personām, starp tām tiks rīkota izsole. Nodrošinājums tiek atmaksāts, ja Valkas novada dome pārtrauc atsavināšanas procedūru vai, ja pieteikuma iesniedzējs ir piedalījies izsolē un pārsolījis sākumcenu, bet kustamo mantu nav nosolījis. Pieteikuma iesniedzējs vai izsoles uzvarētājs 10 dienu laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām vai izsoles dienas paraksta pirkuma līgumu ar Valkas novada domi. Atlikusī maksājuma summa, atskaitot nodrošinājuma naudu, ir jāsamaksā 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

 

Transportlīdzekļi/agregāts  apskatāmi, iepriekš piezvanot izpilddirektora vietniekam Guntim Bašķim (t.29431717).

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.