03.12.2020
Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu transportlīdzekli

Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādu transportlīdzekli:

 

Automašīnu Chrysler Grand Voyager, valsts reģ. Nr. HC 6278, ražošanas gads – 2007. nosacītā cena EUR 1000,00.

 

Persona, kura vēlas iegādāties transportlīdzekli, iemaksā Valkas novada domes norēķinu kontā 10% no transportlīdzekļa nosacītās cenas kā nodrošinājumu un nosūta pieteikumu un maksājuma uzdevuma kopiju pa e-pastu dome@valka.lv vai pa pastu Valkas novada domei Semināra ielā 9, Valkā, Valkas novadā, LV-4701 līdz 2020.gada 11.decembrim.

 

Ja pieteikums tiks saņemts no vairākām personām, starp tām tiks rīkota izsole. Nodrošinājums tiek atmaksāts, ja Valkas novada dome pārtrauc atsavināšanas procedūru vai ja pieteikuma iesniedzējs ir piedalījies izsolē un pārsolījis sākumcenu, bet kustamo mantu nav nosolījis. Pieteikuma iesniedzējs vai izsoles uzvarētājs 10 dienu laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām vai izsoles dienas paraksta līgumu ar Valkas novada domi. Atlikusī maksājuma summa, atskaitot nodrošinājuma naudu, ir jāsamaksā 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

 

Transportlīdzeklis apskatāms, iepriekš piezvanot izpilddirektora vietniekam Gintam Stālmeisteram mob.t. 25744199.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.