01.11.2016
Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu transportlīdzekļus

Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādus transportlīdzekļus:

 

  • Automašīnu – kravas furgonu Opel Combo, valsts reģ.Nr. DF 5740, ražošanas gads – 1998., nosacītā cena: EUR 170,00 ieskaitot PVN.
  • Vieglo automašīnu – Mazda 323, valsts reģ.Nr. ED 5247, ražošanas gads – 2000., nosacītā cena: EUR 320,00 ieskaitot PVN.
  • Vieglo automašīnu – Citroen Berlingo, valsts reģ.Nr. EJ 7705, ražošanas gads – 2001., nosacītā cena: EUR 380,00 ieskaitot PVN.
  • Traktoru T-40, valsts reģ.Nr. T2479LF, ražošanas gads – 1984., nosacītā cena: EUR 770,00 ieskaitot PVN.
  • Traktoru T-150K ar buldozera iekārtu, valsts reģ.Nr. T3047LB, ražošanas gads – 1987., nosacītā cena: EUR 1500,00 ieskaitot PVN.
  • Pasažieru autobusu 49 sēdvietas VOLVO B10B, valsts reģ.Nr. HE 5315, ražošanas gads – 1996., nosacītā cena: EUR 2300,00 ieskaitot PVN.
  • Vieglo automašīnu – Opel Vectra Caravan, valsts reģ.Nr. GD 2511, ražošanas gads – 1996., nosacītā cena: EUR 270,00 ieskaitot PVN.

 

 

Personas, kuras vēlas iegādāties transportlīdzekli/-ļus, iemaksā Valkas novada domes norēķinu kontā 10% no transportlīdzekļa nosacītās cenas kā nodrošinājumu un, uzrādot personu/pārstāvja tiesības apliecinošu dokumentu, iesniedz pieteikumu un maksājuma uzdevumu par nodrošinājuma naudas iemaksu, Valkas novada domē, Semināra ielā 9, Valkā, darbdienās no 09.00 - 12.00 un no 13.00 – 16.00, līdz š.g.14.novembrim. Ja pieteikumi tiks saņemti no vairākām personām, starp tām tiks rīkota izsole. Nodrošinājums tiek atmaksāts, ja Valkas novada dome pārtrauc atsavināšanas procedūru vai, ja pieteikuma iesniedzējs ir piedalījies izsolē un pārsolījis sākumcenu, bet kustamo mantu nav nosolījis. Pieteikuma iesniedzējs vai izsoles uzvarētājs 10 dienu laikā no pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām vai izsoles dienas paraksta pirkuma līgumu ar Valkas novada domi. Atlikusī maksājuma summa, atskaitot nodrošinājuma naudu, ir jāsamaksā 10 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Transportlīdzekļi apskatāmi, iepriekš piezvanot izpilddirektora vietniekam Guntim Bašķim (t.29431717) vai izpilddirektoram Aivaram Cekulam (t.26497944).

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.