27.11.2012
Izbūvēta ietve uz bērnudārzu „Pasaciņa” un rekonstruēts Beverīnas ielas posms

Oktobra beigās Valkā tika pabeigta ietves izbūve gar Fr.Roziņa ielu un Beverīnas ielas posma rekonstrukcija no Rīgas līdz Raiņa ielai. Šie darbi notika Valkas novada domes ieviestā Eiropas Reģionālās attīstības fonda 3.6.2.1.aktivitātē „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” līdzfinansētā projekta „Ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā uzņēmējdarbības veicināšanai novadā” (projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0/12/IPIA/VRAA/003) ietvaros.    

Būvdarbus veica SIA „Limbažu ceļi”, būvuzraudzību – SIA „PRO VIA”, autoruzraudzību – SIA „Ceļu komforts”. Projekta ietvaros tiek uzlabots ielu un ietvju segumus tām pilsētā esošām ielām, pa kurām notiek regulāra satiksme uz vairākiem uzņēmumiem un izglītības iestādēm.

 

„Visa pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” saime ir ļoti gandarīta, ka iestādes 32.pastāvēšanas gadā beidzot esam tikuši pie sava trotuāra. Tagad netraucējot auto satiksmei droši un bez bažām var nākt un iet gan kājām gājēji, gan māmiņas ar bērnu ratiņiem. Ir patiess prieks par to, ka, organizējot pastaigas un  pārgājienus ārpus teritorijas, varam ievērot visus drošības pasākumus un tādējādi mācīt bērniem satiksmes noteikumus atbilstošā vidē. Bez tam, tagad pat lietainā laikā apavi nav dubļaini un kājas visiem ir sausas,” priecājas PII „Pasaciņa” vadītāja Laila Ozoliņa

 

Iepriekšminētā projekta ietvaros 2013.gadā tiks rekonstruēta Tālavas iela, posmā no Ausekļa līdz Varoņu ielai (365 m). Darbus plānots uzsākt pēc ūdensvada un kanalizācijas izbūves šajā ielas posmā, kas tiks veikti Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, II kārta” ietvaros.

 

Papildus informācija

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, 64707478, 26463408

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.