12.06.2020
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (15.06.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 15.jūnijā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.              

 

Darba kārtība :

1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 21. un 22.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

2.   Par Valkas novada izcilības stipendijas nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

3.   Par līdzmaksājumu Valkas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

4.   Par līdzmaksājumu Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas audzēkņiem.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

5.   Informācija par skolu mācību gada nobeigumu, kultūras un sporta plāniem vasarai.

Ziņo – Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa

6.   Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.