14.01.2022
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (17.01.2022.)

2022.gada 17.janvārī

Sēde sasaukta pulksten 10:00

Sēde tiek organizēta attālinātā režīmā, izmantojot ZOOM videokonferences platformu.

 

Darba kārtība:

1. Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2022.gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2. Par atbalstu skolēnu ēdināšanai 2022./2023.mācību gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3. Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas nolikumu.

Ziņo – Līga Tetere, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore

 

4. Par Valkas pilsētas modes deju grupas “Aija” iesnieguma izskatīšanu

Ziņo – Līga Lāne, Kultūras darba organizatore

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.