14.08.2020
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (17.08.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 17.augustā plkst. 10.00.

 

Sēde notiks :

1)    no pulksten 10.00 - 10.30 – Valkas pilsētas stadionā – Valkā, Rīgas ielā 41

2)    no pulksten 10.30 – Valkas novada domē, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē

 

Darba kārtība :

1.   Par Vijciema sākumskolu.

Ziņo – Valdis Šaicāns, Vijciema un Zvārtavas pagasta pārvalžu vadītājs

 

2.     Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 19., 20., 22., 26., 27., 30., 35., 56., un 65.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3.   Informācija par Valkas novada izglītības iestāžu gatavību 2020./2021.mācību gadam.

Ziņo – Valkas novada izglītības iestāžu vadītāji

 

4.   Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.