11.09.2020
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (14.09.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 14.septembrī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2020.gada savstarpējiem norēķiniem.

Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis

 

2.   Par finansējuma piešķiršanu Valkas pūtēju orķestrim.

Ziņo – Līga Lāne, kultūras darba organizatore

 

3.     Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 22., 35., 62. un 65.pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

       – Līga Lāne, kultūras darba organizatore

 

4.   Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

5.   Par Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktora iecelšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

6.   Informācija par Vijciema sākumskolas reorganizāciju.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

7.     Par amata vietas izvērtēšanu Valkas Mākslas skolā.

Ziņo – Sniedze Ragže, Valkas Mākslas skolas direktore

 

8.   Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.