17.07.2020
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (20.07.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 20.jūlijā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par grozījumiem Valkas novada domes lēmumos par jaunizveidojamo Valkas pirmsskolas izglītības iestādi.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2.   Informācija, ziņojumi un citi jautājumi.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.