17.09.2021
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (20.09.2021.)

2021. gada 20. septembrī

Sēde sasaukta pulksten 10.00

Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē

 

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2021. gada 13. janvāra lēmumā “Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 33. pielikumā.

Ziņo – Rolands Rastaks,Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Ziņo – Rolands Rastaks,Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3. Par grozījumiem Valkas novada Centrālās bibliotēkas nolikumā.

Ziņo – Līga Tetere, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore

 

4. Par izmaiņām Valkas novada Centrālās bibliotēkas darba laikos.

Ziņo – Līga Tetere, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore

 

5. Par Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2021. gada savstarpējiem norēķiniem.

Ziņo – Viktors Kaņepe, Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķis

 

6. Par Multifunkcionālā jauniešu centra amata vietas atjaunošanu jaunā redakcijā.

Ziņo – Rolands Rastaks,Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.