07.04.2017
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba kārtība (10.04.2017.)

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 10.aprīlī pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

1.Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas folkloras deju kopai “Sudmaliņas”.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Uzaicināta: Skaidra Smeltere, folkloras deju kopas “Sudmaliņas” vadītāja

2.Par transporta nodrošināšanu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

3.Par pagastu bibliotēku vadītāju darba samaksu.

Informē – Ginta Dubrovska, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore

4.Par pirmsskolas grupu darbu PII “Pasaciņa”.

Informē – Laila Ozoliņa, PII “Pasaciņa” vadītāja

5.Informācijas, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.