10.02.2017
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba kārtība (13.02.2017.)

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.februārī pulksten 10:00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība:

1. Par braukšanas izdevumu kompensāciju.

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

2. Valkas novada pašvaldības kā Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieces 2016.gada monitoringa veidlapas saskaņošana.

Ziņo: Edīte Balode – Sabiedrības veselības organizatore

3. Par Nolikuma Nr. "Par tirdzniecību tirgū “15. Lielais Labdarības Robežtirgus” apstiprināšanu.

Ziņo: Dainis Čapiņš – Tūrisma informācijas biroja vadītājs

4. Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktores Gintas Dubrovskas informācija.

5. Par Valkas novada kultūras attīstības plāna 2016.- 2022.gadam apstiprināšanu.

Ziņo: Aivars Ikšelis – Izglītības un kultūras daļas vadītājs

Uzaicināta: Baiba Tjarve – Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra pētniece (prezentācija)

6.Informācijas, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.