12.10.2017
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba kārtība (13.10.2017.)

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.oktobrībrī pulksten 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība:

1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 1.§) 32.pielikumā.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

2. Par pasākumu jauniešiem “Latviešu karavīrs laikmetu griežos”.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3. Par finansiālu atbalstu Valkas pilsētas kultūras nama folkloras kopai “Nāburgi”.

Ziņo – Mārīte Magone, folkloras kopas “Nāburgi” vadītāja

 

4. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas iesnieguma izskatīšana.

Ziņo – Ainārs Zābers, domes izpilddirektors

 

5. Par grozījumiem Noteikumos Nr.7 “Valkas novada domes stipendiju piešķiršanas kārtība studējošiem novada jauniešiem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem”.

Ziņo - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

6. Informācijas, ziņojumi un citi jautājumi.

6.1. Valkas pilsētas kultūras nama direktora M.Žigata ziņojums.

6.2. Informācija par Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem 2018.gadā.

Informē - Līga Lāne, Masu pasākumu organizatore

6.3. IKSJ nodaļas informācija par skolu tīklu Valkas novadā – pamatskolu reorganizācija.

Informē - Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.