10.11.2017
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba kārtība (13.11.2017.)

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.novembrī pulksten 14.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.st. sēžu zālē.

 

Darba kārtība:

1. Par finansiālu atbalstu A.K.

Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes daļas vadītājs

 

2. Par finansiālu atbalstu futbola klubam „Valka Junior”.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3. Par finansiālu atbalstu grāmatas "Latvieša cimdi” igauņu valodas tulkojuma izdošanā.

Ziņo – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

 

4. Par biedrības “Millers Motosport” iesnieguma izskatīšanu.

Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes daļas vadītājs

 

5. Jaunatnes lietu speciālistes Rominas Meļņikas informācija par darbu ar jaunatni.

 

6. Informācija par Valkas novada izglītības iestāžu darbību.

Informē - Valkas novada izglītības iestāžu vadītāji

 

7. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas informācija.

Informē – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs

              Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

8. Informācijas, ziņojumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.