13.07.2017
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes darba kārtība (14.07.2017.)

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 14.jūlijā pulksten 14:00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

Darba kārtība :

1.Par Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas nolikuma apstiprināšanu.

Ziņo – Mudīte Gerke, Bērnu-jaunatnes sporta skolas direktore

2.Par finansiālu atbalstu mācībām koledžā Ķīnā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

3.Par Nolikuma Nr._ “Jāņa Cimzes Starptautiskā instrumentālā trio festivāla nolikums” apstiprināšanu.

Ziņo: Līga Veinberga – J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore

4.Par Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” iesniegumu.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

5.Informācijas, ziņojumi un citi jautājumi

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.